Kontakt

Názov spoločnosti: 

GARP, s. r. o.

 

IČO: 53367014

DIČ: SK2121347360 

 

Sídlo:  Nová 4701/9,940 02,Nové Zámky

Zápis v ORSRObchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 52640/N

 

E-mail služby zákazníkom:  store@ortopedickepodlozky.sk 

E-mail pre obchodné zastúpenie: garpsro@gmail.com

Tel. číslo: +421907865186

 

Bankové spojenie:

SLPS- banka: 5175816610/0900

IBAN: SK48 0900 0000 0051 7581 6610

BIC SWIFT kód: GIBASKBX